Životopis

Rođen sam 1969 g. u Splitu u Republici Hrvatskoj
Odrastao sam u Zagrebu gdje sam završio osnovnu školu.
Srednju školu sam završio u Bostonu, SAD 1988. godine
1993. godine sam diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Od 1995. do 1998. godine sam bio djelatni časnik Hrvatske vojske
Od 1998. godine radim na Klinici za kirurgiju KBC Zagreb
2003. godine sam položio specijalistički ispit iz opće kirurgije
2003. godine sam magistrirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Dvije godine subspecijalizacije iz plastične kirurgije sam proveo u Velikoj Britaniji
2008. godine sam položio subspecijalistički ispit iz plastične kirurgije
2010. godine sam doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Od 2015. godine sam docent na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu