Gdje radim

     
 
Klinički bolnički centar Zagreb
Klinika za kirurgiju
Zavod za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. 00 385 1 2388 888, 00 385 1 2388 185

 

 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za kirurgiju
Šalata 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. 00 385 1 4566777

 

Poliklinika dr Džepina
Vukovarska 284, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. 00 385 1 2304 532
email: info@dzepina.com
web: www.dzepina.com

 

Medicinski centar Vodice
Magistrala 59, 22211 Vodice
tel. +385 22 643 876, +385 91 604 6780
email: info@mcvodice.hr
web: https://www.mcvodice.hr